Ayrıntılı, iyi belgelenmiş, kesin bir prosedürünüz varsa şikayet yönetimi müşteri yorum , müşteri şikayet daha verimli ve etkili olur. Markanızın lehine durumu çevirmeniz için bu prosedür doğru uygulanmalıdır. Doğru bakış açısı etkili şikayet yönetimi planlamasını sağlar. Etkisiz planlardan bu şekilde ayrılır.

 

Güçlü raporlama yapmak eksiklikleri ve yanlışları düzeltmek açısından etkili olur. Bu şekilde hızlıca müşterilerinize yanıt verebilir, olumsuz müşteri deneyimini pozitife çevirebilirsiniz.  Merkezi vaka dosyaları, aranabilir kayıtlar ve dosyalar ileride meydana gelebilecek olumsuz deneyimlerde kullanılabilir.